Företag

Hydro Building Systems Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Våra produkter är utvecklade för att klara norra Europas hårda klimat, byggnormer och marknadskrav. Ett nära samarbete med arkitekter och konstruktörer i föreskrivande led stödjer oss i vårt utvecklingsarbete för att möta framtiden.

Byggsystemen kvalitetssäkras genom P-märkning och Byggvarudeklaration. Vi har full kontroll över hela kedjan från verktygstillverkning, strängpressning av profiler, ytbehandling och termisk isolering till lagerhållning av samtliga profiler och tillbehör. Slutprodukterna tillverkas av fristående specialistföretag. Deras åtaganden omfattar allt från idéstöd och rådgivning till produktion, leverans, montage och återkommande efterservice av produkterna.
Sapa är certifierat enligt ISO 9001.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

CAD/BIM

Cad-filer/BIM-objekt

Video