Leverantör

HTC Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

HTC Sweden AB producerar och säljer patenterade professionella slip- och städsystem bestående av både verktyg och maskiner för sanering, betong, granit, natursten och trä.

Företagets samtliga miljöbedömningar