Leverantör

Honeycore AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2016-04-21 med Gruvmalmen Ove AB Företaget är importör och återförsäljare av vindskydds- och fasadskivan WindCore.

Företagets samtliga miljöbedömningar