Leverantör

Holmen AB

Företagsbeskrivning

Holmen AB arbetar med tillverkning av tryckpapper, kartong och sågat virke. Företaget har även skogsbruk och energiproduktion.

Företagets samtliga miljöbedömningar