Entreprenör

Högsbyortens Lastbilcentral, ek. för.