Leverantör

H+H Deutschland GmbH

Produkter

Företagsbeskrivning

H + H tillverkar produkter i lättbetong. Produkterna säljs i form av block, balkar och element för inner- och ytterväggar, bjälklag och tak, till småhus, flerbostadshus, kontor, skolor och daghem samt hallbyggnader.