Annat, Entreprenör

HF Norrlandshus Fastigheter AB