För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
Företag

Hewall Safety Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Hewall Safety är en privatägt koncern som äger Hewall Safety Sweden AB och Hewall Safety Norway AS, som erbjuder fallskyddsutrustning och fallskyddsutbildningar för arbete på höga höjder.

Nyhetsartiklar

Vajer för smidigare takarbete

Vajer för smidigare takarbete

Av tradition används takbryggans fästen som förankringspunkter vid takarbeten. Tillvägagångssättet medför dock ständig omkoppling med några meters mellanrum, vilket både är krångligt och tidskrävande. Att i stället jobba med vajersystem är mycket smidigare eftersom det efter installation kan användas som en permanent taksäkerhetslösning. AIO fallskyddssystem är en av flera nya lösningar som finns på den svenska marknaden.