Leverantör

Hesselberg Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2019-06-19 Hesselberg tillhör en av aktörerna inom området fogfritt härdplastbaserade produkter och system för användning som dammbindning, målning, ytbehandling, beläggningar och beklädnader.

Företagets samtliga miljöbedömningar