Företag

Henkel Norden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget har varunamn som Loctite, Plastic Padding, Cerecit, Thomsit och Tangit. Även lim, tätningsmedel, gänglåsning, gängtätning, rostskydd, underreds och stenskottsskydd, ljuddämpningslösningar, smörjmedel, rengöring och specialkemikalier.

Företagets samtliga miljöbedömningar