Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Hammerglass AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Utvecklingen av Hammerglass startade 1993. Då arbetade man tillsammans med Göteborgs stads eget försäkringsbolag Göta Lejon för att hitta ett sätt att minska kostnaderna för glasskador.

Uppdraget var väldefinierat: "Hitta en lösning eller så börjar vi att mura för fönstren".

Efter att ha tagit fram tilläggssystem för utvändigt montage började man fundera på att utveckla ett isolerglas med samma okrossbara egenskaper. För att kunna lösa problemet med polykarbonatets bristande diffusionstäthet, sökte man och hittade en helt unik lösning.

Denna teknologi gör att Hammerglass idag kan lämna samma garantier för Hammerglass Isoler som den övriga glasbranschen gör för vanliga isolerglas.

Affärsidé
Hammerglass skall tillverka och leverera inbrotts- och vandalskydd främst i form av polykarbonatfönster på den nordeuropeiska marknaden. Genom aktiv support till noggrant utvalda återförsäljare, samt kontinuerlig information till målgrupperna, skall Hammerglass skapa förutsättningar för att öka tillväxten i marknadssegmentet.

Mål/Vision
Hammerglass skall bli den ledande leverantören av polykarbonatfönster för inbrotts-och vandalskydd på den nordeuropeiska marknaden.

Under det egna varumärket SafeCoat marknadsför Hammerglass också ett komplett sortiment av skydds- & säkerhetsfilmer för glasförstärkning, klotterskydd och solskydd.

Hammerglass HmG04-15mm Enkel är accepterad i BVB.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar