Leverantör

H & H Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

H+H Sveriges kärnverksamhet är tillverkning och försäljning av lättbetong. Produkterna säljs i form av block, balkar och element för inner- och ytterväggar, till småhus, flerbodstadshus, kontor, skolor och förskolor mm.

Företagets samtliga miljöbedömningar