Arbete med sökfunktionen pågår. Meddela oss gärna om ni finner konstigheter.
Företag

Gyproc AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls.

Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Alla våra produkter och system är noggrant testade och prövade.

Vi erbjuder byggbranschens olika aktörer Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade varumärken som ägs av Saint-Gobain.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från

Nyhetsartiklar

Smidig vägg i bullerutsatt miljö

Smidig vägg i bullerutsatt miljö

Silent Wall från Saint-Gobain gör det möjligt att bygga i bullerutsatta områden. Väggen är 395 mm tjock, vilket enligt företaget motsvarar 125 mm platsbesparing jämfört med en sandwichvägg i betong med motsvarande u-värde. Produkten klarar en ekvivalent ljudnivå på 65 dB vid fasaden och uppfyller ljudklass B (26 dB) inomhus, och konstruktionens låga u-värde uppfyller med god marginal dagens byggregler.

Extremt stark gipsskiva

Extremt stark gipsskiva

Uppsättning av tunga saker direkt i en gipsvägg kan vara problematiskt och ofta behövs en extra OSB- eller plywoodskiva alternativt en kortling eller regel att fästa i. Med gipsskivan Gyproc Habito behövs inte det eftersom den har en extra hög infästningsstyrka som gör att det går att skruva tunga saker direkt i skivan utan expander.