Leverantör

Gustafs Scandinavia AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Gustafs Scandinavia tillverkar estetiska och objektanpassade akustikpaneler, träpaneler, ribbor och akustiklösningar för vägg- och takbeklädnad med höga akustiska egenskaper och med en av den högsta brandsäkerheten i sin klass. Gustafs paneler uppnår klassificeringen A2-s1, d0, vilket innebär att panelerna inte bidrar till brand.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar