Företag

Grundfos AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Grundfos är med en produktion på över 16 miljoner pumpenheter om året en av världens ledande pumptillverkare. Grundfoskoncernen finns representerat av drygt 80 företag i fler än 55 länder.

Enligt företaget, är så gott som varannan cirkulationspump som säljs på världsmarknaden i dag är en Grundfospump, vilket gör företaget till en av världens största tillverkare av cirkulationspumpar.

Förutom pumpar tillverkar Grundfos standardmotorer, dränkbara motorer samt utvecklar avancerad elektronik för övervakning och styrning av pumpar. Ytterligare produkter produceras inom divisionerna BioBooster och Lifelink, som är de senaste tillskotten i företaget. Grundfos har även introducerat den nya teknikmärkningen Blueflux, som intygar att utrustningen utgör en av marknadens bästa produkter.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Information på webben

CAD/BIM

Bim-objekt från

Video