Företag

GreaseShield AB

Produkter

Företagsbeskrivning

KONKURS avslutad 2016-03-09. Företaget marknadsför kostnadseffektiva fettavskiljare som skall vara lönsamma för användarna samt minska miljöpåverkan.