Leverantör

Grandins Cementgjuteri AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget erbjuder alla typer av betonghålsten, plattor, marksten, stödmurar, betongbrunnar, vägtrummor, markduk, geonät, trafikhinder, urnor, stagplattor, sjökabelvikter samt vissa specialgjutningar, fasad stenar.