Företag

Goodtech MRAB Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2017-12-27 Goodtech MRAB Sweden AB är ett teknikföretag som arbetar med att förnya och utveckla samhällsfunktioner. Genom kompetens inom el, automation och kraft- och industriteknik arbetar Goodtech MRAB Sweden AB med energiförsörjning, bättre infrastruktur samt effektivare och miljövänligare produktion. Goodtech MRAB Sweden AB är närvarande vid uppförandet av bland annat vattenreningsverk, elinstallationer och automationslösningar.