Leverantör

GMV Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

GMV Sweden AB bildades 1993 som ett dotterbolag till italienska GMV Martini. Företaget tillverkar hydraulhisskomponenter och finns representerat i ett flertal länder.

De direkta marknadsområdena är de nordiska länderna och GMV Partners runt om i världen. Komponenter som inte tillverkas inom GMV Sweden köps inom gruppen eller externt och levereras till hissföretag inom marknadsområdet.

GMV Sweden är lokaliserat i Alvesta och är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt granskat och godkänt mot kraven i Hissdirektivet 2014/33/EU modul H1 (Annex XI).

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video