Leverantör

Global Sun Engineering Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets affärsidé är att med ny teknologi producera och kommersialisera en energieffektiv och solföljande koncentrator för den europeiska marknaden.

Nyhetsartiklar