Leverantör

Geodynamik AC AB

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och marknadsför mätinstrument för kontroll och kvalitetssäkring vid packning av jord och asfalt vid byggnation av vägar, järnvägar, flygplatser, deponier, fabriker och hus.