Leverantör

Genano AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Genano tillhandahåller produkter och lösningar för luftrening för inomhus- och utomhusbruk.

Nyhetsartiklar

Genano luftrenare avdödar virus och bakterier

Luftrenare som chockar virus

Det finska företaget Genano Oy har en patenterad reningsteknologi som bygger på en kraftfull elektronisk luftrening som bland annat avdödar luftburna mikrober, som virus, bakterier och mögelsporer, från inomhusluften genom 25 000 volts elstötar.