Företag

GE Power Sweden AB

Företagsbeskrivning

Alstom har tre globala sektorer: Power (kraftgenerering), Grid (kraftöverföring) och Transport (järnvägsinfrastruktur).