Vi genomför en uppdatering av Byggkatalogen där vi integrerar företag från den tidigare fristående tjänsten Företagssök. Vi hoppas att arbetet ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

GCP Applied Technologies Sweden AB

Företagsbeskrivning

Grace arbetar med specialkemikalier och byggmaterial. Bland annat betongtillsatser, fiber, pigment och murbruk.

Företagets samtliga miljöbedömningar