Annat, Entreprenör

G I A Fastighetsförvaltning AB