Leverantör

Fuktkontroll Rahle AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar och säljer sorptionsavfuktare, samt kompletta luftbehandlingsaggregat med sorptiv kyla. Företaget säljer även kondensationsavfuktare samt kompletta avfuktnings- och ventilationsaggregat för badanläggningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar