Företag

Frenna AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar och producerar tekniska system och komponenter så som flödeskontroll och doseringssystem för en mängd industrier och applikationer.