Annat, Entreprenör

Förvaltningsaktiebolaget Bottenplattan