Annat, Entreprenör

Förvaltnings Aktiebolaget Ellipsen