Entreprenör, Konsult

Förvaltnings Aktiebolag Sekund