Leverantör

Formmax AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Formmax AB är en ledande leverantör till byggarbetsplatser. Hanterar, utvecklar och levererar produkter inom verksamhetsområdena formsättningsutrustning, förbrukningsmaterial, montagestöd och byggnadsställningar.