Leverantör

Föllinge Golv AB

Företagsbeskrivning

Föllingegolvet är ett massivt trägolv. Välj vilket träslag du vill att ditt golv skall ha. Du väljer mellan ek, furu, gran, björk och ask

Företagets samtliga miljöbedömningar