Företag

FMH Stainless AB

Produkter

Företagsbeskrivning

FMH Stainless erbjuder produkter av rostfritt stål i olika kvalitéer och ytfinish för tak, fasad samt annan inklädnad som t ex hissar, skyltar pelare, broar och fallskydd. Även sträckmetall med olika nät/maskstorlekar och stegningar/genomsiktlighet

Företagets samtliga miljöbedömningar