Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

FMH Stainless AB

Produkter

Företagsbeskrivning

FMH Stainless erbjuder produkter av rostfritt stål i olika kvalitéer och ytfinish för tak, fasad samt annan inklädnad som t ex hissar, skyltar pelare, broar och fallskydd. Även sträckmetall med olika nät/maskstorlekar och stegningar/genomsiktlighet

Företagets samtliga miljöbedömningar