Leverantör

Flexus Balasystem AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget arbetar med system för hantering, lagring och återanvändning av hushållsavfall, återvinning och jordbruksprodukter.