Leverantör

FlexiClean AB

Produkter

Företagsbeskrivning

FlexiClean är delägare i Rent Dagvatten AB samt Remedy By Sweden AB och är medlem i Sustainable Business Mälardalen, Projekt MinRent, Baltic Flows samt Stockholm Cleantech.

Dagens tätorter består av alltmer hårdgjorda ytor och en direkt följd av det är att mängden dagvatten som måste ledas bort. Förr handlade det enbart om att leda bort dagvattnet till närmsta recipient men i takt med ett ökande miljötänk så har rening av samma dagvatten kommit upp på agendan hos kommuner, väghållare och industrier, vilka alltså är de kunder vi vänder oss till.
Sedan 2012 gäller nya EU-direktiv som klassar dagvatten som avloppsvatten och skall därför renas. EU-direktiven: www.rentdagvatten.se/index.php/eu-direktiv

Med FlexiClean uppfylls kundens behov att rena sitt dagvatten. Skälet till att välja FlexiClean, förutom att det är kostnadseffektivt, är att den ger en direkt effekt från första sekund då filterkassetten placeras i brunnen. Den är lätt att montera i befintliga brunnar och det krävs inte det extrautrymme som t ex en damm eller våtmark kräver.

Pristagare:
Västmanlands miljö- och klimatpris 2019
Västerås Stads Miljöpris 2007
Sustainble Stockholm Award 2006

Världsklassavtal tecknad mellan FlexiClean AB och Norra Djurgårdsstaden 2010.

Finalister:
Västerås Stads Miljöpris 2016
Skanska Deep Green Challenge 2015