Företag

Finja Prefab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkar hus med isolering av cellplast och bärande stomme av trä- eller stålreglar.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)