Leverantör

Fermeco AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Fermecos verksamheten omfattar tillverkning och montage av stålkonstruktioner till byggnader, byggnadssmide, licenssvetsning samt tillverkning och montage av byggnader i stål och plåt.