Leverantör

FalckDesign AB

Produkter

Företagsbeskrivning

FalckDesign erbjuder ett brett sortiment av golv för alla typer av offentliga miljöer med hårt slitage. Företaget erbjuder golv för skolor, butiker, äldreboende, kök, kontor, restauranger, hotell, bibliotek, omklädningsrum, sjukhus och operationssalar.