Leverantör

Expandia Moduler AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Expandia Moduluthyrning är ett av Sveriges största uthyrningsföretag av flyttbara lokaler (moduler).
Främst används modulerna till skolor, förskolor och kontor samt ett eget modulsystem för äldreboende.

1987 startade vi vår verksamhet i blygsam skala och idag är vi ett av Sveriges största uthyrningsföretag för flyttbara lokaler. Hyresflottan består av ca 6.200 moduler, motsvarande 170.000 kvm lokalyta.

Huvudkontoret ligger i Västerås och regionkontor finns i Klippan och Göteborg. Under 2007 har vi etablerat verksamhet i våra grannländer Norge och Danmark, vilket resulterade i att vi våren 2010 startade upp ett dotterbolag i Norge nämligen Expandia Moduler AS.

Genom att hyra lokaler med korta bindningstider och snabba leveranser erbjuder vi våra kunder stor handlingsfrihet.

Via ett samarbetsavtal med Moelven ByggModul AB och Woodcon AB har vi säkrat vår modulproduktion. Våra stora nyinvesteringar ligger i linje med vår positiva framtidsbedömning av marknaden.

Video