Företag

Eurokork AB

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2016-08-19 med Buildsmart Group Scandinavia AB. Företaget saluför isolermaterial av kork.

Miljöbedömningar (Bedömda varumärken)