Leverantör

Etac Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget finns, förutom i Sverige, även i Norge, Danmark, England, Tyskland och Holland. Exportavdelningen säljer via distributörer till stora delar av världen. Sammanlagt är koncernen ca 700 anställda och omsättningen under 2010 var drygt 1 miljard SEK.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar