För närvarande pågår arbete med vår sökfunktion vilket kan påverka sökresultat.
Företag

ENIVA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cremab erbjuder kompletta lösningar för energibesparingsåtgärder genom tilläggsisolering samt isolering vid nyproduktion. Företaget riktar oss gentemot villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och husfabrikanter.

Nyhetsartiklar

Lösull i Effektvägg

Lösull i Effektvägg

Cremabs metod ”Effektvägg” är lösisolering i utfackningsväggar. Metoden går ut på att blåsa in glasull bakom en fiberduk, en lösning som effektiviserar byggprocessen och tar bort all hantering av isoleringsmaterial på byggarbetsplatsen och eliminerar spill och deponi.