Företag

ENIVA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Cremab erbjuder kompletta lösningar för energibesparingsåtgärder genom tilläggsisolering samt isolering vid nyproduktion. Företaget riktar oss gentemot villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, byggare och husfabrikanter.

Nyhetsartiklar

Lösull i Effektvägg

Lösull i Effektvägg

Cremabs metod ”Effektvägg” är lösisolering i utfackningsväggar. Metoden går ut på att blåsa in glasull bakom en fiberduk, en lösning som effektiviserar byggprocessen och tar bort all hantering av isoleringsmaterial på byggarbetsplatsen och eliminerar spill och deponi.