Leverantör

Englund-Gruppen Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är inriktat på golv för olika tillämpning och har verksamhet i Göteborg, Malmö, Stockholm och Kalmar.

Nyhetsartiklar

Ha koll på betongen

Ha koll på betongen

HMBox är en ny metod för att mäta när betongunderlaget är klart för golvläggning. Enheten mäter temperatur och fuktighet utan att förstöra underlaget och skickar en signal när det är tillräckligt torrt och färdigt för golvläggning.