Leverantör

Eluw Electronic AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget är tillverkare av lufthastighetsgivare och luftflödesvakter avsedda för övervakning och reglering av ventilation i byggnader. Har också ett system för reglering av lufthastigheten i dragskåp för laboratorieändamål.

Företagets samtliga miljöbedömningar