Vi utökar databasen med fler företag, under tiden kan vissa funktioner påverkas. Vi hoppas detta ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Elgocell AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Elgocell är ett miljöteknikföretag med projektering och teknisk konsultverksamhet för småskalig fjärrvärme samt försäljning av egna produkter som t ex teknisk isolering av EPS för rörisolering i mark.

Elgocell arbetar kontinuerligt med kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar