Leverantör

Electrolux Professional AB (publ)

Produkter

Företagsbeskrivning

Electrolux Laundry Systems, en dal av Electrolux Professional AB, arbetar med produktion, utveckling och forskning av professionella lösningar för tvätt.

Företagets samtliga miljöbedömningar