Leverantör

Electrolux HemProdukter AB

Företagsbeskrivning

Centrala Bygg är Electrolux HemProdukters marknadsorganisation för försäljning av vitvaror till bygg- och förvaltningsbolag.