Leverantör

Electrolux HemProdukter AB

Företagsbeskrivning

Centrala Bygg är Electrolux HemProdukters säljkanal för försäljning av vitvaror till bygg- och fastighetsmarknaden i Sverige.