Företag

Eld & Vatten

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi brandtryggar byggnader genom att förse marknaden med produkter inom passivt brandskydd. Detta är produkter som byggs in i byggnader för att förhindra att bränder uppstår eller förvärras. Exempel på detta är brandsäkra ventiler för fasad, takfot och väggar samt flam- och brandskyddsfärger för trä och stål m m. Vår ambition är att ha de bästa produkterna inom dessa områden.

Vårt huvudkontor finns i Stenungsund på Västkusten, vi har även kontor med anställda i Stockholm och Partille. Erfarenheten inom brandskydd är stor hos oss på Eld & Vatten och vi erbjuder brandskyddsdokumentation och brandorsaksutredningar samt andra konsulttjänster inom brandskydd.

Eld & Vatten arbetar med det mesta inom passivt brandskydd och vi marknadsför och säljer brand- och flamskyddsfärg för trä, FB brandventiler och brandsäkra vädringsluckor och brandduk m m.

Video

Nyhetsartiklar