Företag

Elasto Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkar termoplastisk elastomer (TPE) för bl a fordonsindustrin, medical, byggindustrin och förslutningsindustrin.

Företagets samtliga miljöbedömningar